Теорія:

Знайдемо значення виразу: \(45 + 30\).
 
1.png

\(45\) — це \(40 + 5\).
 
4.png
  
1 крок: додаємо десятки до десятків.
\(40 + 30 = 70\)

2 крок: до отриманих десятків додаємо одиниці.
\(70 + 5 = 75\)

Отже, \(45 + 30 = 75\).
Записати можна так:  \(45 + 30 = (40 + 5) + 30 = (40 + 30) + 5 = 70 + 5 = 75\)
Якщо один із доданків — кругле число, то десятки додають до десятків  і до знайденого результату додають одиниці.
Знайдемо значення виразу: \(45 - 30\).
 
2.png

\(45\) — це \(40 + 5\).
  
3.png
  
1 крок: віднімаємо від десятків десятки.
\(40 - 30 = 10\)

2 крок: до отриманих десятків додаємо одиниці.
\(10 + 5 = 15\)

Отже, \(45 - 30 = 15\).
Записати можна так:  \(45 - 30 = (40 + 5) - 30 = (40 - 30) + 5 = 10 + 5 = 15\)
Якщо від'ємник — кругле число, то десятки віднімають від десятків  і до знайденого результату додають одиниці.