Теорія:

Пригадай, які числа можна порівнювати між собою.
Розглянь малюнки та записи до них.
 
Більше 4.png  
    \( 3 = 3 \)                           
  
Це  рівність. 
 
Більше 5.png
           \(4 <  5\)
         
Це нерівність.
 
Поміркуй, як порівняти число та числовий вираз.
 
\(5  □  4 - 1\)
\( \) 
У лівій частині —  число \(5\). У правій частині — вираз \(4 - 1\). Треба знайти його значення.
\(4 - 1 = 3\)
\(5\)   більше, ніж  \(3\).  
 
Перевіримо за малюнками:
Гриби 5.png    відн7.jpg    
Записуємо так:
           \(3\)
\(5 > 4 - 1.\)         
 
Поміркуй, як порівняти два числові вирази.   
 
\(2 + 3  □   3 + 1 \)
  
Знайдемо значення виразів в лівій та правій частинах.
\(2 + 3  =  5\)
\(3 + 1  =  4  \)  
  
\(5\)  більше, ніж  \(4\)
  
Перевіримо за малюнком.
  
Додав 5.png   Додав 1.png
 
Записуємо так:
    \(5\)             \(4\)
\(2 + 3  > 3 + 1.\)