1. Узагальнення та систематизація вивченого в 1 класі

  1. Нумерація чисел першої сотні

  2. Взаємозв'язок дій додавання та віднімання. Числові рівності та нерівності

  3. Величини

  4. Додавання та віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток

 2. Додавання та віднімання чисел з переходом через розряд у межах 20-ти

  1. Таблиці додавання та віднімання чисел з переходом через розряд у межах 20-ти

  2. Обернена задача. Математичні вирази, що містять дужки. Порядок виконання дій

  3. Додавання та віднімання у межах 20 способом округлення. Задачі на знаходження суми трьох доданків

  4. Вирази зі змінною. Розв’язування задач двома способами

  5. Складені задачі

 3. Додавання та віднімання чисел з переходом через розряд у межах 100

  1. Прийоми додавання та віднімання: порозрядне, частинами, округленням

  2. Додавання та віднімання виду 45+7, 45-7

  3. Додавання та віднімання двоцифрових чисел виду 45+27, 45-27

  4. Поняття «Іменоване число». Дії над ними. Перетворення «мішаного» іменованого у звичайне

 4. Арифметичні дії множення та ділення. Табличне множення та ділення

  1. Сутність дії множення. Назви компонентів

  2. Сутність дії ділення. Назви компонентів

  3. Переставний закон множення

  4. Властивості множення та ділення на 1 і 0. Ділення числа на рівне йому число.

  5. Множення і ділення на 10

  6. Таблиця множення на 2. Таблиця ділення числа 2

  7. Знаходження невідомого множника, діленого або дільника

  8. Таблиця множення числа 3. Таблиця ділення на 3

  9. Таблиця множення на 4

  10. Складені задачі, що містять просту задачу на множення та ділення

  11. Таблиця множення на 5

  12. Збільшення або зменшення числа у кілька разів

  13. Таблиця множення на 6

  14. Різницеве і кратне порівняння

  15. Таблиця множення на 7

  16. Таблиця множення на 8

  17. Порядок дій у виразах, коли є множення і ділення

  18. Таблиця множення на 9

 5. Просторові відношення

  1. Точка. Пряма. Промінь. Відрізок. Ламана

  2. Кути. Прямий, тупий і гострі кути

  3. Прямокутник. Квадрат. Периметр

 6. Вирази, рівності, нерівності, рівняння

  1. Порядок дій у числових виразах

 7. Узагальнення та систематизація навчального матеріалу за 3 клас

  1. Прийоми усного додавання і віднімання в межах 1000

  2. Прийоми усного множення і ділення в межах 1000