Теорія:

Утворення трицифрових чисел із сотень, десятків і одиниць.
 
Одноцифрові числа від \(1\) до \(9\) називаємо числами першого розряду; \(10\), \(20\), \(30\), \(40\), \(50\), \(60\), \(70\), \(80\) і \(90\) є числами другого розряду. До чисел третього розряду належать ті, які складаються з однієї, двох, трьох, чотирьох, п'яти, шести, семи, восьми і дев'яти сотень. Запишемо їх утворення і назви.
 
100 (сто)100+100=200 (двісті)200+100=300 (триста)300+100=400 (чотириста)400+100=500 (п`ятсот) 500+100=600 (шістсот) 600+100=700 (сімсот)700+100=800 (вісімсот)800+100=900 (дев`ятсот)
 
Якщо до числа дев'ятсот додамо сто, то отримаємо:
 
9001001000
Тисячаперше число четвертого розряду.
Розгляньте малюнки пучків паличок і окремих паличок . У нумераційній таблиці показано запис цих чисел.
 
палочки_теория_3(1).png
 
СотніДесяткиОдиниці
\(2\)
\(3\)
\(6\)
\(4\)
\(3\)
\(0\)
\(4\)
\(0\)
\(5\)

Прочитаємо кожне число: двісті тридцять шість, чотириста тридцять, чотириста п 'ять.
У першому числі є одиниці всіх розрядів, у другому — немає одиниць першого розряду, а в третьому — немає одиниць другого розряду. При читанні чисел пропущені розряди не називають (чотириста п'ять). З назви цього числа видно, що в ньому немає одиниць другого розряду, тобто десятків.
Кожне розрядне число складається тільки з одиниць свого розряду, наприклад, сімсот містить сім сотень, сорок містить чотири десятки.