Теорія:

Додавання
Завдання.
Обчислити значення виразу 240+180.
 
1 спосіб розв'язання
 
1. Розклади числа на розрядні доданки
 
пример1.pngпример2.png
 
2. Додай числа за правилом:
Трицифрові числа потрібно додавати порозрядно:
одиниці додавай до одиниць,
десятки — до десятків,
сотні — до сотень.
200+100=300
 
40+80=120
 
3. Додай отримані числа.
 
300+120=420
 
Отже, 240+180=420
 
2 спосіб розв'язання
 
1. Розклади другий доданок на зручні доданки так, щоб вийшло найближче кругле число.
 
пример3.png
 
240+180 \(= \) 240+(60+120)
 
2. Спочатку додай \(240\) і \(60\), отримаємо \(300\). Потім до \(300\) додамо \(120\).
 
240+180 \(= \) 240+(60+120) \(= \) (240+60)+120 \(= \) 300+120=420
 
Отже, 240+180 \(= \) \(420\)
 
3 спосіб розв'язання
 
1. Число \(240\) — це \(24\) десятки. Число \(180\) — це \(18\) десятків.
2. Виконай додавання:
 
24 десятки +18 десятків =42 десятки
 
\(42\) десятки — це число \(420\).
 
Отже, 240+180 \(= \) \(420\)
Віднімання
Завдання.
Знайти різницю чисел \(650\) і \(370\).
 
1 спосіб розв'язання
 
1. Число \(650\) — це \(65\) десятків. Число \(370\) — це \(37\) десятків.
2. Виконуй віднімання.
 
65 десятків 37 десятків =28 десятків
28 десятків =280
 
Отже, 650370 \(= \) \(280\)
 
2 спосіб розв'язання
 
1. Розклади від'ємник на розрядні доданки.
 
пример4.png
 
2. Спочатку від зменшуваного потрібно відняти сотні (\(300\)), потім десятки (\(70\)).
 
пример5.png
 
650370 \(= \) 650(30070) \(= \) (650300)70 \(= \) 35070=280
 
Отже, 650370 \(= \) \(280\)