Теорія:

Ресурс 40в250.png Привіт! Мене звати Черв’ячок і я познайомлю тебе з задачами з буквеними даними.
 
Розглянь подані задачі і порівняй їх.
 Ресурс 44в250.png
  
Задача 1
На дереві сиділо \(8\) горобців, а синичок — на \(3\) менше. Скільки всього пташок сиділо на дереві?
 
\(1) 8 - 3 = 5\) (пт.) — синичок;
 
\( 2) 8 + 5 = 13\) (пт.)
 
Відповідь: \(13\) пташок сиділо на дереві.
 
Задача 2
На дереві сиділо \(8\) горобців, а синичок — на \(a\) менше. Скільки всього пташок сиділо на дереві?
 
\(1) 8 - a\) (пт.) — синичок;
 
\( 2) 8 + (8 - a)\) (пт.)
 
Відповідь: \(8 + (8 - a)\) пташок сиділо на дереві.
 
Зверни увагу!
Перша задача містить тільки числові дані, а відповідь записана у вигляді числа. Друга задача, крім числових даних, містить ще й буквені (кількість синичок), а відповідь записана у вигляді виразу.
Якщо умова містить буквені дані, то відповідь записуємо у вигляді виразу.