Теорія:

Screenshot_12.png
Я чітко дотримуюсь розпорядку дня. Так само і дії у виразах мають свій порядок. Розглянемо детальніше.
 
Ти вже знаєш, якщо вирази складаються з додавання та віднімання і не мають дужок, то такі дії виконуються у порядку їх запису: зліва направо.
 
3333.png
 
Screenshot_8.pngДавай з'ясуємо, в якому порядку потрібно виконувати обчислення у виразах, коли зустрічаються дії множення та ділення.
Якщо вираз складається з дій множення та ділення і не має дужок, то дії виконуються у тому порядку, у якому вони записані.
222.png
Коли у виразі зустрічаються дії різного ступеня (множення і ділення та додавання і віднімання), та немає дужок, спочатку виконуються множення і ділення зліва направо по порядку, а потім — додавання й віднімання по порядку.
4444.png
Якщо у виразі ти зустрівся з дужками, то спочатку виконай дії в дужках, потім множення й ділення, а далі — додавання й віднімання.
555.png