Теорія:

Screenshot_12.png Сьогодні я познайомлю тебе з рівнянням. Розглянь подані рівності. Чим вони відрізняються?
 
Screenshot_1.png  Screenshot_2.png
Рівність, яка містить змінну (невідоме число), називають рівнянням. Щоб розв’язати рівняння, треба знайти значення змінної.
Зверни увагу!
Отримане число називають коренем рівняння.
Screenshot_8.png Як же правильно записати рівняння?
 
Screenshot_3.png
Розмірковуй так:
\(1\). У поданому рівнянні невідомий перший доданок, його позначили змінною \(Х\), другий доданок \(20\), сума \(60\).
 
\(2\). Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок, тому в другому рядку записуємо \(Х = 60 - 20.\)
 
\(3\). Знаходимо значення виразу (корінь рівняння) і записуємо в третьому рядку: \(Х = 40\).
 
\(4\). Під коренем рівняння записуємо перевірку. Для цього в рівняння замість змінної треба підставити отримане значення.
 
\(5\). Якщо отримана рівність істинна, то корінь рівняння знайшли правильно.
Screenshot_6.png 
Зверни увагу!
Рівняння записуть у стовпчик!