Теорія:

Screenshot_2.png
 
Зараз ми з тобою пригадаємо прийоми множення і ділення трицифрових чисел на одноцифрове число.
 
Множення і ділення багатоцифрового числа на одноцифрове:
 
Screenshot_51.png
 
Screenshot_48.png
Щоб помножити/поділити багатоцифрове на одоцифрове, потрібно розкласти багатоцифрове число на розрядні доданки, помножити/поділити кожен розрядний доданок на одноцифрове число, отримані результати додати.
Приклад:
\(86 · 7 = 80 · 7 + 6 · 7 = 560 + 42 = 602\)
 
\(162 · 3 = 100 · 3 + 60 · 3 + 2 · 3 = 300 + 180 + 6 = 486\)
\( \) 
\(369 : 3 = 300 : 3 + 60 : 3 + 9 : 3 = 100 + 20 + 3 = 123\)
Зверни увагу!
Якщо число, розкладене на розрядні доданки, поділити неможливо, то треба розкласти на зручні доданки. 
Screenshot_49.png
Щоб дібрати зручні доданки треба:
 
\(1\). Добери до діленого найближче менше число, помноживши дільник на \(10, 20, 30 \)тощо. Це і буде один із зручних доданків.
 
\(2\). Відніми від діленого це число. Результат буде другим зручним доданком.
Приклад:
\(57 : 3 = (30 + 27) : 3 = 30 : 3 + 27 : 3 = 10 + 9 = 19\)
 
\(192 : 8 = (160 + 32) : 8 = 160 : 8 + 32 : 8 = 20 + 4 = 24\)