Теорія:

Спочатку, ми разом із тобою розберемо, що ж таке нумерація?
Нумерація — це сукупність прийомів найменування і позначення чисел. Спосіб іменувати натуральні числа за допомогою небагатьох слів називається усною нумерацією, а спосіб позначати (записувати) їх за допомогою небагатьох знаків — письмовою нумерацією.
Усна нумерація — сукупність правил, що дозволяють використовуючи небагато слів, назвати будь-яке число.
Письмова нумерація — сукупність правил, що дозволяють , використовуючи 10 цифр, записати будь-яке число.
Нам із тобою відомо, що кожне двоцифрове число складається з десятків та одиниць. Кожне наступне число на 1 більше за попереднє. У третьому класі ми вивчили, як утворюється число 100. Для того, щоб отримати 100, потрібно до 9 десятків та 9 одиниць, тобто до числа 99 додати 1. Число 100 — трицифрове і має в собі 10 десятків. Для запису цього числа використовують три цифри. Кожні 10 десятків утворюють нову сотню.
1
 сотня
 —
 сто
 —
100
2
 сотні
 —
двісті
200
3
сотні
 —
триста
300
4
сотні
 —
 чотириста
400
5
сотень
 —
п'ятсот
500
6
сотень
 —
 шістсот
600
7
сотень
 —
 сімсот
700
8
сотень
 —
вісімсот
800
9
сотень
 —
дев'ятсот
900
10
сотень
 —
тисяча
1000
 
Додаючи по 1 до кожного попереднього числа, ми будемо отримувати наступне число. Наприклад: 101+1=102 або 899+1=900. Якщо від числа ми будемо віднімати 1, то отримаємо попереднє число. Прикладом того нам будуть слугувати наступні математичні вирази: 999−1=998 або 100−1=99.
 
Також нам з тобою відомо, що кожне трицифрове число складається із розряду одиниць, розряду десятків і розряду сотень.
Розглянемо із тобою для прикладу число 759.
Ми будемо міркувати так: число 759 має у собі 7 сотень, 5 десятків і 9 одиниць
Також можливо записати це число у вигляді розрядних доданків:
759=700+50+9.
Кожне із трицифрових чисел можна записати, використовуючи таблицю розрядів.
Накреслимо таку таблицю:
Сотні
Десятки
Одиниці
 
 
 
Для того, щоб записати у таблицю число 759, ми повинні визначити у ньому кількість одиниць, десятків та сотень.
759=7 сот. 5 дес. 9 од., тому в таблиці 7 ми будемо записувати у колонку «Сотні», 5-у колонку «Десятки», а 9-у колонку «Одиниці». Виглядати це буде таким чином:
Сотні
Десятки
Одиниці
7
5
9
Тепер спробуй самостійно записати у нумераційну таблицю наступні числа: 697, 250, 205, 82.
Ну, що ж, перевіримо. Твоя таблиця має виглядати так:
Сотні
Десятки
Одиниці
6
9
7
2
5
0
2
0
5
 
8
2
Якщо нас просять записати число у якому 2 сотні, 3 десятки, 4 одиниці, то ми розуміємо, що:
2 сот. 3 дес. 4 од.=234
Зверни увагу!
Можна також визначити загальну кількість одиниць, десятків та сотень у числі. Для того, щоб визначити скільки всього одиниць у числі 697, нас потрібно прочитати все число. І ми розуміємо, що у числі 697 всього 697 одиниць.
Для того, щоб визначити загальну кількість десятків, нам із тобою потрібно закрити(відкинути) останню цифру справа і прочитати число, яке утворилося за допомогою решти цифр. Тобто: у числі 697 всього 69 десятків.
Якщо нам потрібно визначити загальну кількість сотень у числі, ми із тобою будемо закривати(відкидати) дві останні цифри справа. Решта цифр вкаже нам на загальну кількість сотень у числі. І ми бачимо, що у числі 697 всього 6 сотень.
Джерела:
https://studopedia.ru/14_46293_metodika-vivchennya-numeratsii-chisel-v-mezhah-tisyachi.html