Теорія:

Задача. Сторона квадрата дорівнює \(2\) дм. Визнач, як зміниться периметр квадрата, якщо його сторону збільшити у \(3\) рази, у \(4\) рази, у \(5\) разів?
 
Сторона квадрата, дм
\(2\)
\(6\)
\(8\)
\(10\)
Периметр квадрата, дм
\(8\)
\(24\)
\(32\)
\(40\)
 
Зауважимо, що при збільшенні сторони квадрата в \(3\) рази (була \(2\) дм, стала — \(6\) дм), периметр збільшився також у \(3\) рази (був \(8\) дм, став — \(24\) дм).
 
Аналогічно, при збільшенні сторони квадрата у \(4\) рази (була \(2\) дм, стала — \(8\) дм), периметр збільшився також у \(4\) рази (був \(8\) дм, став — \(32\) дм). 
 
Висновок: при збільшенні сторони квадрата в кілька разів, периметр збільшується в стільки ж разів.
 
Кажуть, що сторона квадрата прямо пропорційна його периметра.
Дві величини називають прямо пропорційними, якщо при збільшенні (зменшенні) однієї з них у кілька разів, інша збільшується (зменшується) у стільки ж разів.
Зверни увагу!
Якщо дві величини прямо пропорційні, тоді відношення відповідних значень цих величин рівні.
Перевіримо це твердження.
 
Знайдемо, в кожному випадку відношення сторони квадрата до периметру.
 
28=624=832=1040=14
 
Пряму пропорційність можна задати формулою.
Формулу y \(=\) kx називають формулою прямої пропорційності,
де y і x — змінні величини, а \(k\) — постійна величина.