Теорія:

 Два числа, добуток яких дорівнює \(1\), називають взаємно оберненими.
 
Взаємно оберненими є числа:
 59і955995=51919151=1173і317173317=1713131171=1113і1311313=11313=1313=1
Числу cd, де c0 і d0   взаємно оберненим є число dc.
Щоб знайти число, взаємно обернене  мішаному, мішане число записують у вигляді неправильного дробу.
 
813=83+13=253
Взаємно оберненим 813 буде число 325.
Число , обернене до 1 , є само число 1.
Числу 0 оберненого числа не існує.