Теорія:

Ти вже знаєш, що таке префікси.
Префікс — це частина слова, яка стоїть перед коренем. За допомогою префіксів можна утворювати нові споріднені слова.
На цьому уроці ми розглянемо правила правопису префіксів
4.png.
У кінці префіксів «роз-», «без-»  завжди пишеться буква «з».
Приклад:
роздивлятись          бездіяти
розлогий                  безмежний
розмова                   безшумність
Зверни увагу!
Особливу увагу на правопис префіксів «роз-», «без-» треба звертати у словах з коренем, що починається на глухий приголосний.
Приклад:
розказати                  безкінечний
розпитати                безпомічний
розтанути                безталанний
Щоб краще запам’ятати правило, вивчи віршик.
  
1.png
 
Розглянь таблицю.
 
2.png
При переносі слів з префіксами «роз-», «без-» не можна відривати від них букву «з» або залишати з ними першу букву від кореня.
Перенос.png
Зверни увагу!
У словах із префіксами «роз-», «без-» на межі префікса і кореня може відбуватися збіг однакових приголосних звуків, який позначається подвоєнням букв.
3.png
 
В окремих випадках для милозвучності замість префікса «роз-» вживається префікс «розі-»: розірвати, розіграти.