1. Текст

  1. Загальне поняття про текст. Заголовок

  2. Будова тексту

  3. План тексту. Абзац. Зв'язок речень у тексті

  4. Типи текстів

  5. Характерні ознаки основних стилів текстів

 2. Речення

  1. Речення. Типи речень

  2. Звертання

  3. Головні та другорядні члени речення

  4. Зв'язок слів у реченні. Словосполучення

 3. Слово. Значення слів

  1. Значення слів. Багатозначні слова

  2. Пряме та переносне значення слів

  3. Омоніми (без уживання терміна)

  4. Слова, близькі за значенням (синоніми)

  5. Слова, протилежні за значенням (антоніми)

  6. Ознайомлення з найуживанішими фразеологізмами

 4. Будова слова

  1. Закінчення слова

  2. Основа слова

  3. Корінь слова

  4. Чергування голосних в коренях слів

  5. Чергування приголосних звуків у коренях слів

  6. Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и] в коренях, які перевіряються наголосом

  7. Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и] в коренях , які не перевіряються наголосом

  8. Вимова і правопис слів із дзвінкими приголосними в кінці та середині слів перед глухими

  9. Префікси, співзвучні з прийменниками

  10. Префікси роз-, без-

  11. Правопис слів з префіксами з-, с-

  12. Апостроф після префіксів перед я, ю, є, ї

  13. Суфікс

 5. Частини мови

  1. Загальне поняття про частини мови

  2. Іменник

  3. Іменники, що означають назви істот, неістот

  4. Іменники, що означають власні і загальні назви

  5. Рід іменників

  6. Змінювання іменників за числами

  7. Відмінки іменника (практичне ознайомлення)

  8. Загальне поняття про прикметник

  9. Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми. Прикметники у прямому та переносному значенні

  10. Зміна прикметників за числами

  11. Змінювання прикметників за родами

  12. Загальне уявлення про числівник як частину мови

  13. Практичне засвоєння вимовляння і письма та відмінкових форм окремих числівників

  14. Дієслово

  15. Знайомство з дієсловами-синонімами та дієсловами-антонімами

  16. Час дієслів

  17. Написання НЕ з дієсловами

  18. Дієслова, що виражають незавершену і завершену дію.