Теорія:

Дієслово — це самостійна частина мови, яка означає дію предмета та відповідає на питання що робить? що зробить? що буде робити?
Зверни увагу!
Початковою формою  дієслова є неозначена форма.
Неозначена форма  є незмінною формою дієслова.
Неозначена форма   не вказує ні на час, ні на особу, ні на кількість виконавців дії.
Неозначена форма   відповідає на питання  щ о  р о б и т и ?  або  що  з р о б и т и ? 
Приклад:
писати
читати
стрибати
літати
запитати
Зверни увагу!
Дієслова в неозначеній формі закінчуються суфіксом –ти.
Приклад:
вчити
поміркувати
Зверни увагу!
У поезії  та усному мовленні допускається також суфікс –ть.
Приклад:
співать
сіять
Зверни увагу!
Іноді до них додаються постфікси –ся, -сь.
Приклад:
вмиватися
сміятися
одягнутись