Теорія:

Дієслово теперішнього і майбутнього часу в першій особі називає дію тієї осо­би чи осіб, хто говорить.
Приклад:
читаю
 
співаємо
 
скажімо
Дієслова теперішнього і майбутнього часу в першій особі відповідають на питання що роблю? що зроблю? що робимо? що зробимо?
Дієслова теперішнього і майбутнього часу в першій особі можна пов'язати із займенниками я, ми
Приклад:
(я) танцюю, розкажу, прилечу
 
(ми) напишемо, малюємо, сидимо, стоїмо
Дієслова в першій особі можуть мати такі закінчення:
  • в однині -у (-ю)
  • у множині -емо (-ємо), -имо (-їмо)
Приклад:
Бачу, сплю.
Живемо, дихаємо, лежимо, клеїмо.
Зверни увагу!
Закінчення дієслів теперішнього і майбутнього часу в першій особі множини залежить від їхнього закінчення у третій особі множини.
Якщо у 3-ій особі множини дієслова мають закінчення -уть, -ють, то в 1 -ій особі множини у них закінчення -емо, -ємо.
Якщо у 3-ій особі множини дієслова мають закінчення -ать, -ять, то в 1-ій особі множини у них закінчення -имо, -їмо.
Приклад:
Пишуть — пишемо, снідають — снідаємо.
Побіжать — побіжимо, стоять — стоїмо.