Теорія:

Числівник —  це значуща самостійна частина мови, яка позначає кількість предметів або їх порядок при лічбі й відповідає на питання скільки? котрий?
Числівники можуть означати:
  • число, числове математичне поняття:
один, два, три, десять, сто, чотири шостих;
  • назви певної кількості предметів:
три подруги, шість столів;
  • кількість, що складається з певного числа частин цілого:
вісім десятих гектара, три цілих і чотири десятих тонни;
  • сукупність перелічуваних предметів або істот:
четверо хлопців, десятеро друзів, шестеро саней;
  • порядок предметів при лічбі:
перший номер, дванадцята година.
Зверни увагу!
Потрібно розрізняти числівники з іншими частинами мови:

кількісні числівники
: два, дев’ять, десять змінюються за відмінками, але не змінюються за числами, не мають роду і не пояснюються прикметниками-означеннями;

іменники з кількісним значенням
: двійка, дев’ятка, десяток відмінюються за відмінками і числами, мають рід і можуть пояснюватися прикметниками: смілива дев’ятка;

складні відчислівникові іменники та прикметники
відповідають на питання хто? що? який? (чотиритисячний – котрий? трикутник – що? п’ятиповерховий – який?

слова половина, третина, чверть — іменники;

слова тисяча, мільйон, мільярд, якщо вони вживаються у множині — іменник.
КІЛЬКІСНІ числівники 
  
Лексичне значення — означають число або кількість предметів. Відповідають на питання скільки?
  
Морфологічні ознаки — змінюються тільки за відмінками, але не мають роду й числа, крім числівників один (який має форми родів — одна, одне і числа множини — одні), два (має форми родів).
  
Синтаксична роль — кількісні числівники, які означають число, бувають підметами, присудками й додатками:
Три і чотири  сім(підмет і присудок).
Розділіть двадцять чотири на вісім (додатки).
 
ПОРЯДКОВІ числівники
  
Лексичне значення  означають порядок предметів при лічбі. Відповідають на питання котрий?
  
Морфологічні ознаки змінюються  за родами (четверта,четверте), числами (четвертий, четвертї), відмінками (четвертого, четвертої, четвертих).
  
Синтаксична роль   порядкові числівники виступають тими членами речення, що й прикметники, — означеннями, іменною частиною присудка, зрідка підметом, додатком чи обставиною:
Мій брат навчається у третьому класі (означення).
Тарас Шевченко народився тисяча вісімсот чотирнадцятого року (обставина).
На фініші наш спортсмен був п'ятим (присудок).
Сьоме січня — Різдво Христове за православним календарем (підмет).
Зверни увагу!
Числівники широко використовують у науковому, офіційно-діловому й публіцистичному стилі мовлення. Функція числівників у цих стилях – точне називання кількості чи порядку предметів.
Збірні числівники двоє, троє, десятеро майже не вживаються в офіційно-діловому і науковому стилях, але поширені в художніх творах і розмовній мові:
Приклад:
Нас було четверо: білявий та чорнявий чоловіки, парубок рябий та я. (Марко Вовчок)