Теорія:

Узгодження дробових числівників. 
Дробовий числiвник складається з чисельника і знаменника:

\(2/3\) — дві треті, \(5/7\) — п'ять сьомих.
 
Чисельник дробу змінюємо як кількісний,
знаменник дробу як порядковий.
  
Зверни увагу!
При чисельнику \(2, 3, 4\)  знаменник стоїть у формі Н.в. множини:
 
\(1/2\) — одна друга;
 
\(2/3\) — дві треті;
 
\(3/4\) — три четверті.
 
При чисельнику 5 і далі знаменник вживаємо у формі Р.в. множини:
 
\(5/9\) — п'ять дев'ятих;
 
\(0,10\) — десять сотих.
Дробові числівники вимагають родового відмінка однини:

три четвéрті гектара, дві шостих метра, двох шостих метра.
Зверни увагу!
Особливістю форми залежного від числівника іменника є її незмінність у непрямих відмінках:
Н. одна друга площі
Р. однієї (одної) другої площі
Д. одній другій площі
3. одну другу площі 
О. однією (одною) другою площі 
М. (на) одній другій площі.
1,9 (одна ціла і дев’ять десятих) — змішане число.
В усному мовленнi  мiж цiлим числом i дробовим потрiбно використовувати сполучник і :

числiвник \(4 2/8\) читаємо «чотири цiлих i дві восьмі», \(6 3/5\) – «шість цiлих i три п’ятi».

Якщо змішаний числівник включає в себе \(1/2\) (половина), \(1/3\) (третина) або \(1/4\) (чверть), то після цілого власне кількісного числівника вживаємо прийменник з (із):
 

\(5 1/2\) –— п’ять з половиною; \(6 1/3\) — шiсть iз третиною; \(3 1/4\) — три з чвертю.
Якщо до складених числівників входять слова половина, чверть, то форму іменника визначає числівник, який називає кількість цілих одиниць:

два з половиною вагони, п'ять з половиною вагонів, чотири з чвертю години, шість з чвертю годин.  
Половина (1/2), третина (1/3), чверть (1/4) відмінюються як іменники і пов'язуються з іменником у родовому відмінку обох чисел
  
половина відра, третина склянки, половина уроків.
 
Числівники півтора, півтори не відмінюються і керують іменниками в родовому відмінку однини,

числівник півтораста — у родовому відмінку множини:

півтораста книжок, півтора кілограма, півтори доби.
Зверни увагу!
У непрямих відмінках, крім родового і знахідного, іменники виступають у формі множини відповідного відмінка: півтора гектарам, півтори тоннами.
При дробових числівниках  слово частина часто випускається:
п’ять сьомих, одна ціла і три восьмих, дві треті розчину.
Узгодження збірних числівників.
Збірні числівники вимагають родового відмінка множини:

десятеро ягнят, двоє львів'ян, четверо дверей, семеро козенят.
Приклад:
Числівники обидва, обидві поєднуємо з іменником у формі називного відмінка множини:  
 
обидва студенти, обидві студентки.
Узгодження неозначено-кількісних числівників.
Неозначено-кількісні числівники багато, мало (небагато, немало, чимало) поєднуємо 
 
— з іменниками на позначення предметів, що піддаються лічбі, у формі родового відмінка множини:

багато книжок, мало студентів;

— з іменниками, що вказують на нераховані предмети і поняття, у формі родового відмінка однини:

мало досвіду, багато критики.
 
Зверни увагу!
Після прийменника близько, майже кількісний числівник обов'язково ставиться у формім родового відмінка:

близько ста сорока кілограмів, близько двохсотшістдесяти кілометрів, близько тисячі семисот сторінок.
НЕ МОЖНА вживати прийменник БІЛЯ:
  
Неправильно                             
Правильно                             
біля  ста  років                               
майже сто років
біля двох тисячблизько двох тисяч