Теорія:

Відмінювання порядкових числівників.
Порядкові числівники змінюються за родами, числами та відмінками як
прикметники твердої групи: перший — першого, першому, першим, ...першому.
називний — який? яка? яке? які?
родовий — якого? якої? якого? яких?
давальний — якому? якій? якому? яким?
знахідний — який? або якого? яку? яке? які? або яких?
орудний — яким? якою? яким? якими?
місцевий — (на) якому? якій? якому? яких?
Усі числівники відмінюються за одним зразком без винятків.

Є лише невелика різниця у вживанні букв а, у, е, и та я, ю, є і в закінченнях твердої і м’якої груп.
  
Числівники, що мають закінчення -ий, відмінюються як прикметники твердої групи.
 
Числівник третій (третя, третє) відмінюється як прикметник м'якої групи.
 
У середньому роді числівники мають такі самі закінчення, як і в чоловічому, за винятком лише називного й знахідного відмінків, де в середньому роді виступає закінчення -е (-є):
Приклад:
Н.в        третій                        четверте                    десята
Р.в         третього                   четвертого                 десятої
Д.в        третьому                   четвертому                десятій
Зн.в.      як Н.в., Р.в.
Ор.в.     третім                       четвертим                  десятою
М.в.      (на) третьому           четвертому                десятй

Усполученнях, що позначають дати,  відмінюється тільки перша частина:

Восьме березня — до Восьмого березня, Перше вересня — присвячено Першому вересня. 
Якщо дата поєднана зі словами свято, день, числівник і назва місяця вживаються в родовому відмінку: 
 

привітати зі святом Восьмого березня
У складених порядкових числівниках відмінюється остання складова частина:
Приклад:
Н.в.      вісімдесят другий                          сто двадцять третя
Р. в.      вісімдесят другого                        сто двадцять третьої
Д.в.      вісімдесят другому                       сто двадцять третій
Зн.в.    Н. або Р.                                         сто двадцять третю
Ор.в    вісімдесят другим                         сто двадцять третьою 
 М. в. (на) вісімдесят другому                  сто двадцять третій
Порядкові числівники, що входять до різних фразеологічних зворотів, можуть мати експресивне забарвлення: п 'яте колесо до воза; перша висота.
Правопис порядкових числівників.
Складні порядкові числівники й схожі з ними прикметники, останнім компонентом яких є -сотий, -тисячний, -мільйонний пишемо разом:

дев'ятисотий, тридцятисемитисячний, п'ятсоттридцятитисячний, двохсотий, шістдесятип'ятимільйонний, багатотисячний, кількамільйонний.  
Порядкові числівники на письмі передаємо переважно словами: 
 
шостий поверх, перше березня.
Якщо порядковий числівник передано цифрою, то після неї кінцеву частину порядкового слова пишемо через дефіс
 
на 5-у поверсі, на 36-му кілометрі, після 7-ї години.
Зверни увагу!
При позначенні дат, сторінок видання, а також після римських цифр закінчення здебільшого не пишемо:

1 січня 1999 року, 120 сторінка, І тисячоліття, XXI століття.