Теорія:

Відмінювання кількісних числівників
Кількісні числівники відмінюються лише за відмінками, не мають роду й числа, ОКРІМ числівників один  (який має форму роду — одна, одне і числа — множини, одні), два (має форму жіночого роду — дві), обидва (жіночий рід — обидві), півтора (жіночий рід — півтори).
 
Кількісні числівники відмінюються, відповідаючи на питання:
називний відмінок — скільки?
родовий — скількох?
давальний — скільком?
знахідний — скільки? /коли йдеться про неістот/
                       або скількох? /коли йдеться про істот/
орудний — скількома?
місцевий — (на) скількох?

 Кількісні числівники змінюються за ціма зразками
Числівник  один, одне, одна, одні
Числівник один змінюється за родами, числами й відмінками, як займенник той.
Приклад:
Н.           один, одне                             одна                                            одні
Р.           одного,                                   однієї, одної                              одних
Д.          одному,                                  одній                                          одним
Зн.         один, одного,                        одну                                           одні, одних
Ор.       одним,                                    однією, одною                          одними
М.        (на) одному, однім                одній                                          одних      
Числівник один стоїть у формі того самого роду, числа й відмінка, що й іменник, із яким він пов'язаний зі змістом:
Приклад:
один олівець, одними олівцями; одна книга, одні книги; одне поле, на одному полі.
Зверни увагу!
Наголос у непрямих відмінках числівника один припадає звичайно на закінчення: однОго, однОму, на однОму, однИм, однИх.
 
У стійких сполученнях наголос переходить, як правило, на перший склад: один Одного, один Одному, один Одним, один до Одного, один по Одному, один за Одним, всі до Одного, ні Одного, ні Одному.
Власне кількісні: два, три, чотири, обидва, кілька, багато; 
збірні: двоє, троє, четверо
У непрямих відмінках (окрім знахідного) закінчення числівників цієї групи збігається з закінченням питання  відмінку:
Приклад:
скільк-ох — дв-ох; скільк-ома — трь-ома 
У знахідному відмінку числівники два, три, чотири мають форму називного відмінка (якщо іменник, з яким сполучаєм числівник, означає неістоту) або форму родового відмінка (якщо цей іменник означає істоту):
Приклад:
купити чотири книги; покормити чотирьох котів
У непрямих відмінках числівник обидва втрачає частину -два, а збірні — суфікс -еро і стають подібні до цілих чисел два, три, чотири.
Приклад:
Н.       два, дві/двоє              чотири/четверо          обидва, обидві       кілька 
Р.       двох                            чотирьох                     обох                        кількох              
Д.       двом                           чотирьом                    обом                        кільком                    
Зн.     Н.в, Р.в                          
Ор.    двома                          чотирма                      обома                      кількома               
М.     (на)двох                        трьох                        обох                         кількох
У формі орудного відмінка числівники чотири і багато , як виняток, мають закінчення -ма: чотирма, багатьма (а НЕ «чотирьома, багатьома»).
Знак м’якшення не пишемо — чотирма.
Числівники два, три, чотири не сполучаються з іменниками.

 які не підлягають лічбі (честь, бензин, кисень, праця), 

 з іменниками IV відміни.

Для їх переліку вживаються збірні числівники (двоє, троє, четверо кошенят).