Теорія:

Кількісні числівники відмінюються лише за відмінками, не мають роду й числа, окрім числівників один (має форму роду і числа), два, обидва, півтора(мають форму жіночого роду).
 
Кількісні числівники відмінюються, відповідаючи на питання:
Називний   скільки?
Родовий  скількох?
Давальний  скільком?
Знахідний  скільки(-ох)?
Орудний скількома?
Місцевий (на) скількох?
Числівник один змінюється за родами, числами й відмінками.
Н.в.   один, одна, одне    одні
Р.в. одного, однієї, одної  одних
Д.в. одному, одній  одним
Зн.в. 
як у Н.в. чи Р.в.
  
Ор.в. одним, однією, одною одними
М.в. (на) одному, однім, одній одних
Зверни увагу!
Наголос у непрямих відмінках числівника один припадає звичайно на закінчення: одно́го, одно́му, на одні́й, одни́м, одни́х.
Устійких сполученнях наголос переходить, як правило, на перший склад: один о́дного, один о́дному, один о́дним, один до о́дного, один по о́дному, один за о́дним, усі до о́дного, ні о́дного, ні о́дному.
Числівники два, три, чотири, обидва, кілька, багато, збірні: двоє, троє, четверо
У непрямих відмінках (окрім Знахідного) закінчення числівників цієї групи збігається з закінченням питання  відмінку:
Р.в. (скільк-ох?) — дв-ох
Д.в. (скільк-ом?) — трь-ом
 
У знахідному відмінку числівники два, три, чотири мають форму Називного відмінка (якщо іменник, з яким сполучаєм числівник, означає неістоту) або форму Родового відмінка (якщо цей іменник означає істоту): купити чотири книги; покормити чотирьох котів.
 
Зверни увагу!
Числівники два, три, чотири не сполучаються з іменниками, які не підлягають лічбі(честь, бензин, кисень, праця), з іменниками IV відміни. Для їх переліку вживаються збірні числівники (двоє каченят, троє мишенят, четверо кошенят)
У непрямих відмінках числівник обидва втрачає частину -два, а збірні — суфікс -еро і стають подібні до цілих чисел два, три, чотири.
Н.в.  
два, дві, двоє 
  
чотири, четверо
  
обидва, обидві
  
кілька
Р.в.
 
двох
  
чотирьох
  
обох
  
кількох
Д.в. двом чотирьом обом кільком
Зн.в. 
  
 
як у Н.в. чи Р.в.
    
Ор.в. двома чотирма обома кількома
М.в. (на) двох (на) трьох (на) обох (на) кількох
 
Зверни увагу!
У формі Орудного відмінка числівники чотири і багато, як виняток, мають закінчення -ма: чотир-ма, багать-ма (а не чотирьома, багатьома).