Теорія:

Кількісні й порядкові числівники часу.
Запитати про час можна за допомогою словосполучень:
  
котра година? 
о котрій годині.
В українській мові години завжди вказуємо порядковим числівником, який відповідає на питання котра?
Приклад:
10:00 
десята година;                 
— рівно десята година;                  
— десята година рівно.
В українській мові хвилини вказуємо кількісним числівником, який відповідає на питання скільки?
Приклад:
10:25 
 десята година двадцять п'ять хвилин;
Зверни увагу!
Іменники година і хвилина часто випускаються :
— десята (година) п'ятнадцять (хвилин).
Для називання часу до тридцяти хвилин вживають прийменник НА або ПО:          
Приклад:
10:15
п'ятнадцять хвилин на одинадцяту;                
п'ятнадцять хвилин по десятій
Зверни увагу!
15 хвилин — чверть години, тому можливими є варіанти: 

 чветь по десятій;         
чверть на одинадцяту.


30 хвилин — пів години, тому можливим є варіант:

десята година тридцять хвилин;
 пів на одинадцяту.
Після тридцяти хвилин вживають прийменники ЗА або ДО:  
Приклад:
10:45              
за п'ятнадцять хвилин одинадцята;
за чветрь одинадцята;
чверть до одинадцятої.  
            
Числівники на позначення часу.svg
 
Щоб сказати, о котрій годині відбудеться якась подія (точний час), використовуємо зворот:
 о/об + порядковий числівник жіночого роду в місцевому відмінку:
Приклад:
о 12.00 — о дванадцятій годині;
о 17.00 — о п’ятій годині; о сімнадцятій годині;
об 11.00 — об одинадцятій годині.  
Зверни увагу!
Прийменник О вживається з порядковим числівником із початковим приголосним звуком:

o третій годині.

Прийменник ОБ — із порядковим числівником із початковим голосним:

об одинадцятій годин.
В українській мові на позначення часу вживаємо числівники від 1 до 24.  
Зверни увагу!
Іноді можна уточнювати час частиною доби:
ранок                                     з 04.00 до 8.00
день                                       з 09.00 до 17.00
полудень                               12.00
вечір                                      з 18.00 до 23.00
північ                                     24.00
ніч                                          з 01.00 до 03.00
Якщо треба лише приблизно назвати період між двома годинами, тоді слід ставити перед порядковим числівником прийменник на:
Приклад:
Я прийду на п’яту годину.
Зверни увагу!
НЕ МОЖНА ВЖИВАТИ:
в десять годин;
п'ять хвилин першої;
пів шостого;
п'ять тридцять;
без десяти десять.
Під час скорочення слова пишуться з крапками на місці скорочення. Виняток становлять скорочення міри довжини, маси, ваги й місткості.
Проте останнім часом сталися зміни.
Секунда (а значить, і хвилина, і година) входить до так званої системи СІ, всі одиниці якої в скороченій формі пишуться  без крапки.
Отже, на кінці скорочень
година — год
хвилина — хв
крапку не ставимо.