Теорія:

Фразеологізми — це стійкі сполучення слів, що за своєю природою відрізняються і від слова, і від словосполучення. Вони не створюються кожного разу, а відтворюються з мовного запасу. 
Зверни увагу!
Фразеологізми прикрашають ваше мовлення і демонструють ерудованість! Фразеологізми не мають правил, їх можна вивчити лише один по одному, у буденному житті ми користуємося ними навіть не замислюючись.
Як слово так і фразеологізм має своє узагальнене значення,  його можна замінити одним словом: серце з перцем — норовливість.
Зверни увагу!
Слова, які входять до складу фразеологізму мають інше значення, ніж фразеологізм в цілому:
Пекти раків
«Пекти» в значенні «обробляти вогнем» і «рак» у значенні «тварина, що належить до виду безхребетних»  нічого спільного не мають із почервонінням шкіри обличчя людини через хвилювання чи сором.
Стійкі звороти мови, лексичне значення яких сприймається як неподільне ціле нази-ваються ідіомами.
Зверни увагу!
Фразеологізми дослівно іншими мовами не перекладаються:

укр. замилювати очі - рос. пускать пыль в глаза.
Надмірне цитування, зловживання зворотами недоречне й небажане.
Слід дбати про правильність перекладних фразеологізмів, максимально наближаючи їх до мови оригіналу.
У писемному діловому мовленні, зокрема в офіційних документах, вживання фразеологізмів не допускається.