Теорія:

У формі родового відмінка іменники чоловічого роду однини можуть мати закінчення -а (-я) або -у (-ю).
Зверни увагу!
Вживання того чи іншого закінчення залежить від значення іменника.
Якщо значення іменника конкретний, чітко окреслений предмет або поняття, пишемо закінчення -а (-я):
 • назви істот: син, кон;
 • охоплювані зором речі: ключ, трактор, дуб;
 • відокремлені окремо квіти, які можна порахувати: немає тюльпан, ваза для нарцис;
 • назви частин тіла: пальц, лоб;
 • назви днів тижня та місяців: понеділк, жовтн;
 • різні міри: метр, кілограм;
 • наукові терміни: атом, суфікс;
 • назви населених пунктів: Конотоп, Кременчук, Нью-Йорк
Зверни увагу!
Виняток становлять складені назви населених пунктів, у яких друга частина — іменник, що має закінчення : Кривий Ріг – Кривого Рог 
 
Якщо значення іменника абстрактні, загальні, збірні поняття, пишемо закінчення -у (-ю):
 • не мають певних меж: космос, шлях, ліс;
 • назви будівель, споруд: завод, стадіон-у. АЛЕ! бліндаж-а, гараж-а, курен-я, млин-а (зазвичай з наголошеним закінченням)
 • назвитериторій: Крим, Казахстан;
 • збірні назви: горох, піск;
 • назви речовин: граніт, кисн. АЛЕ! хліб-а;
 •  явищ природи: гром, вітр;
 • дій, станів: біг, гнів. АЛЕ! ривк-а, стрибк-а;
 • абстрактних понять: прогрес, мир;
 • назви кущових і трав'янистих рослин: барвінк, бузк. АЛЕ! вівс-а.
 • назви ігор і танців: вальс, краков'як, хоке, теніс. АЛЕ! гопак-а.
Зверни увагу!
Деякі іменники можуть мати і закінчення -а (-я) і закінчення -у(-ю) залежно від свого значення:
листопад — листопад (місяць), листопад (опадання листя);
лист — лист (шматок матеріалу, писаний текст), лист (збірне поняття).