Теорія:

Іменники за характером основ і відмінкових закінчень поділяються на чотири відміни. 
Перша відміна включає у себе іменники чоловічого, жіночого і спільного роду з закінченням -а (-я): земля, хмара, Ольга, Микола, сирота.
  
Друга відміна включає у себе іменники:
  • чоловічого роду на твердий або м’який приголосний основи: корабель, коваль, дуб;
  • чоловічого роду із закінченням : Дніпро, Василько;
  • середнього роду із закінченням -е, -о: поле, небо, стебло;
  • середнього роду із закінченням : змагання, знаряддя.
Зверни увагу!
Чоловічі імена по батькові є іменниками ІІ відміни: Іванович, Сергійович; жіночі імена по батькові — І відміни: Никифорівна, Семенівна.
Третя відміна включає у себе іменник мати та іменники жіночого роду, що закінчуються на твердий чи м’який приголосний основи: сіль, Січ, .ніч

Четверта відміна включає у себе іменники середнього роду з закінченням -а (-я), в яких при відмінюванні з’являється суфікс -ат (-ят), -ен: ягня — ягняти, ім’я — імені.
Зверни увагу!
До жодної відміни не належать:
  • незмінювані іменники: табу, депо, таксі, кутюр’є;
  • іменники, що вживаються тільки у формі множини: Черкаси, двері, ворота, радощі, вила, сани, солодощі;
  • іменники прикметникового походження: майбутнє;
  • жіночі прізвища на приголосний та -о: Гірус Ольга, Шевченко Марія.
Поділ іменників на відміни.svg