Теорія:

Зверни увагу!
Щоб визначити групу іменників ІІ відміни на , потрібно поставити його в родовому відмінку однини або множини і визначити місце наголосу.
До твердої групи належать іменники на -ар, -ер, -єр, -ир, -ір, -їр, -ор, -ур, -юр,;
у яких наголос при відмінюванні не переходить з основи на закінчення:
базАр — базАру, інженЕр — інженЕра, кар'Єр — кар'Єру, інжИр — інжИру, звІр — звІра, прАпор — прАпора.
Зверни увагу!
Виняток.
До твердої групи також належать наступні іменники: комар, хабар, мо́чар, варвар, долар, кантар, панцир, пластир.
До м'якої групи належать іменники на -ар, -ир, у яких наголос при відмінюванні, особливо у множині, переходить з основи на закінчення:
вівчАр — вівчарЯ, лІкар — лікарІв, богатИр — богатирЯ, поводИр — поводирЯ.
 
Зверни увагу!
Виняток.
До м’якої групи належать іменники: Ігор, якір, лобур, кучер (про волосся).
До мішаної групи належать іменники (назви людей за видом їх діяльності) на -яр, у яких наголос при відмінюванні переходить з основи на закінчення:
cклЯр — cклярА , гуслЯр — гуслярА, газетЯр — газетярА.