Теорія:

Іменники ІІІ відміни в називному відмінку однини закінчуються на м'який приголосний основи (тінь, сіль, вісь, міць, паморозь) або на губний або шиплячий приголосний (любов, річ, подорож). Виняток становить іменник мати, що має закінчення , а при відмінюванні з'являється суфікс -ер- (-ір-).
Відмінювання ІІІ відміна.png
У родовому, давальному, місцевому відмінках однини мають закінчення :
Р.в.
(кого? чого?)
радост
Д.в.
(кому? чому?)
радост
М.в.
(на кому? на чому?)
радост
Зверни увагу!
У багатьох основах слів при відмінюванні, крім орудного відмінка однини, відбувається чергування О, Е з І:
 
якІсть (Н. в., одн.) — якОсті (Р. в., одн.) — якОстей (Р. в., одн.) — якІстю (Ор. в., одн.) 

рІч (Н. в., одн.) — рЕчі (Р. в., одн.) — рЕчей (Р. в., одн.) — рІччю (Ор. в., одн.)
В орудному відмінку однини іменники III відміни мають закінчення. Кінцевий приголосний основи, якщо він стоїть після голосного перед , подовжується і на письмі передається як подвоєння букв: зустріччю, осінню, сіллю, памороззю. Якщо основа закінчується двома приголосними, подовження у вимові і подвоєння на письмі немає: радістю, якістю, жовчю.
  
У називному і знахідному відмінках множини іменники ІІІ відміни мають закінчення : ноч, віст, тін.
 
У родовому відмінку множини всі іменники ІІІ відміни, крім іменника мати, мають закінчення -ей: доповід-ей, сол-ей, віст-ей, ос-ей, повіст-ей. Іменник мати після суфікса -ер- має закінчення -ів: матер-ів.
  
Форма кличного відмінка в іменниках ІІІ відміни збігається з формою називного відмінка. Тільки в окремих випадках виступає закінчення : тін, радост, мудрост.