Теорія:

Присвійні прикметники відповідають на питання чий? чия? чиє? чиї?, тому що вказують на приналежність особі або тварині:
Оленин зошит, Андрієва сорочка, братове слово, лисячий хвіст.
 
присв1йні.png
 
Присвійні прикметники мають свої словотвірні типи і утворюються від назв людей і тварин.
 
Відіменників 1 відміни назв людей
• -ин-: твірна основа закінчується на приголосний, окрім [й]: сестр-а - сестр-ин, баб-а - баб-ин;
Якщо кінцеві приголосні твірної основи [г], [к], [х], то вони чергуються з [ж], [ч], [ш]:  
Ольга - Ольж-ин, тітка - тітч-ин, Солоха - Солош-ин.
гмшихд
їн -: твірна основа закінчується на [й]: 
иотлдж
 
 
 
Лідія - Ліді-їн, Євдокія - Євдокі-їн.
 
 Від іменників 2 відміни— за допомогоюсуфікса -ів (-їв):
 
 
батько — батьк-ів.
Зверни увагу!
При відмінюванні відбувається чергування
-ів/-ов
дядько - дядьк-ів, дядьк-ов-ого;
-ів (-їв)/ - ев (-єв): Андрій - Андрі-їв, Андрі-єв-ого; лікар - лікар-ів, лікар-ев-ого.
Від назв тварин за допомогою суфіксів -ач-, -яч-, -ч-, -ин-: орл-ин-е гніздо, вов-ч-ий хвіст.
БезымянныТВ ПРИС.png
Зверни увагу!
Батьків-ськ-і збори (збори батьків) — відносний, батьк-ов-а хата (чия?) — присвійний.
Присвійні прикметники також, як і відносні,  не мають характеристик якісних, вони не позначають ознаку, яка виявляється більшою чи меншою мірою, вони не утворюють антонімічних пар.
Присвійні прикметники, утворені від іменників — власних назв, пишуть з великої літери: Сергіїв олівець, Софіїн вінок, Шевченкова поема.
Зверни увагу!
Прикметники з суфіксом -ськ-, що входять до складу назв, які мають значення «пам’яті», «імені», також пишуть із великої букви: Шевченківська конференція, Макаренківські читання.
Зверни увагу!
Присвійні прикметники, утворені від власних імен, які входять до складу фразеологізмів, наукових термінів та народних назв рослин пишуться з малої літери:  
Езоп - езопова мова, Піфагор - піфагорова теорема, Петро - петрів батіг (цикорій).