Теорія:

За своїм значенням і граматичними властивостями прикметники поділяються на три групи: якісні, відносні і присвійні.
Якісними називають прикметники, що виражають ознаки предметів, які можуть виявлятися в більшій або меншій мірі: старий — старший — найстарший.
Якісними прикметники відповідають на питання який? яка? яке? які?: духмяний, давній, прудкий, розумний, худорлявий, поганий тощо.
 
Якісні прикметники можуть утворювати антонімічні пари: веселий — сумний, чистий — брудний, худий — товстий, а також синонімічні ряди: гарний — красивий, чудесний, прекрасний.
 
Якісні прикметники можуть утворювати словосполучення з прислівниками дуже, трохи, надзвичайно: дуже тихо, надзвичайно сильний.
 
Невелика група якісних прикметників може мати коротку форму: зелений зелен, ясний — ясен, дрiбний — дрiбен, повний — повен.