Теорія:

Прикметник — самостійна частина мови, що виражає ознаку предмета і відповідає на питання який? яка? яке? які? чий? чия? чиє? чиї?
В українській мові існують інші частини мови, які відповідають на питання який? чий?:
 
• На питання який? чий? можуть відповідати займенники:
мій, той, всякий;
Зверни увагу!
Займенники лише вказують на ознаку, але не називають її, ми не розуміємо лексичного значення такої ознаки:
У мене є цікава книжка. Книжка (яка?) цікава — та, який привертає увагу, викликає інтерес.
У мене є така книжка. Книжка (яка?)така. Про яку ознаку книжки йде мова нам невідомо.
• Опале листя лежало на землі.
Слово «опале» також відповідає на питання яке?, але це не прикметник, тому що вказує на ознаку, яка може змінюватися в часі: опале (уже відбулася дія), падаюче (дія відбувається в теперішньому часі).
Прикметники часто утворюються від іменників: морський — від слова море, осінній — від слова осінь, вони ніяк не пов’язані з дієсловами.
 
Слід пам’ятати, що прикметники означають постійну, незмінювану в часі ознаку:
• кольору: синій, жовтий;
• розміру: високий, малий;
 простору: далекий, близький;
• віку: юний, літній;
• смаку: гіркий, кислий;
• зовнішніх прикмет: сивий, смаглявий;
• якості: твердий, м'який;
• матеріалу: золотий, срібний;
• належність: батьків, тещин;
• запаху: п'янкий, ароматний;
• внутрішніх станів: добрий, щасливий;
• місця: київський, вуличний;
• часу: вечірній, денний.
 
Початкова форма прикметника — називний відмінок однини чоловічого роду.
 
Прикметник змінюється:
  • за родами: жовтий (олівець) — ч.р., жовте (сонце) — с.р., жовта (трава) — ж.р.;
  • числами: жовтий (олівець) — однина, жовті (олівці) — множина;
  • відмінками: жовтий (олівець) — Н.в, жовтого (олівця) — Р.в.
Прикметник узгоджується з іменником у роді, числі, відмінку.
 
У реченні прикметник виступає узгодженим означенням, іноді — іменною частиною складеного присудка:
За дурною головою і ногам нема спокою (Народна творчість).
Яка важка у вічності хода! (Л. Костенко).
 
Прикметник, який перейшов в іменник, може виступати підметом, додатком:  
Операційна була підготовлена до прийому пацієнта.
 
Прикметник як частина мови.png