Теорія:

Пишемо через дефіс:
 
• слова, утворені повторенням того самого дієслова, що виражають інтенсивну дію:писав-писав;прикметника чи прислівника, що передають високий ступінь вияву ознаки: білий-білий, багато-багато;

• складні слова, утворені внаслідок поєднання слів синонімів: зроду-віку;

 слів-антонімів: більш-менш;

• близьких за значенням слів, що передають єдине поняття: хліб-сіль (їжа);  
Зверни увагу!
Два однакових іменники або числівники, один з яких має форму називного відмінка, а другий — орудного, пишемо окремо:

кінець кінцем, честь честю, чин чином, одним одна.
• складні слова, що означають приблизність: день-другий;
• проміжні сторони світу: північно-східний;  
Зверни увагу!
Складні географічні назви, перша частина яких вказує на сторону світу пишуться разом: Північнокримський канал.
• складні іменники, утворені з двох самостійних іменників без сполучного голосного звука (між ними можна поставити і), відтінки кольорів, смак: фізико-математичний, кисло-солодкий, зелено-синій.
Зверни увагу!
Але разом пишуться жовтогарячий, червоногарячий, глухонімий, хитромудрий, зловорожий.