Теорія:

Схема словотвірного аналізу
1. Аналізоване слово.
2. Твірне слово.
3. Твірна основа, до якої частини мови належить.
4. Словотворчий засіб.
5. Спосіб словотворення.
6. Словотвірне значення.
 
Словотвірний аналіз пропонується виконувати в такій послідовності:
1. До слова, яке аналізуємо добираємо найближче слово зі споріднених йому слів, тобто те, яке матиме найбільшу кількість спільних морфем.
Це слово буде твірним для аналізованого:
Приклад:
витвірвитворити
2. Спільною частиною похідного слова витвір і твірного слова витворити є ВИТВОР -. 
3. Слово витвір утворене шляхом відкидання суфікса і скорочення твірного слова витвороти.
4. Робимо висновок, що іменник витвір утворився від неозначеної форми дієслова витворити морфологічним безафіксним способом.