Теорія:

Назви осіб за національною ознакою та місцем проживання .
Назви осіб за національною ознакою та місцем проживання творяться  за допомогою суфіксів -анин(-янин), -чанин, -ин, -ець, -ич, -ак(-як), -ит. 
Якщо назва топоніма закінчується суфіксами:
 
 -иц(я), -ець, -ськ-/-цьк-, -ці, -ак, -ч, -к, то назва жителя утворюється за допомогою суфікса -анин, -янин, -чанин.
 
Вінниця — вінничанин;
  
 -івк-   передбачає вживання в назвах жителів суфікса -ець
  
Ковалівка — ковалівець.
Зверни увагу!
Найменування жителів островів, басейнів рік, територій, які є складниками держав та жителі міст, що вживаються у формі множини також утворюються за допомогою суфікса -ець: Україна  — українець.
До компонентів -город/-град, -піль/-поль приєднується суфікс -ець:

Миргород — миргородець.
 
назви за місцем проживання.png
Іменники на позначення назв осіб за професією.
Іменники на позначення назв осіб за професією, спеціальністю утворюються за допомогою суфіксів:
 
-ар, -яр:  ток-ар, мал-яр

-ач, -яч:  переклад-ач, сі-яч

-ій
:  вод-ій

-іст, -ист
:  танк-іст, такс-ист

-ець: продав-ець

-ник, -щик, -чик: газів-ник, прапор-щик, льот-чик

-тель
: учит-ель

-альник: прибир-альник.
Приклад:
Пожежа. 
 
Для утворення назви особи чоловічого роду за професією, додаємо суфікс -ник:

пожеж-а — пожеж-ник.
Фемінітиви.
Поміж іменниками — назвами професій, є слова, які вживаються у формі чоловічого роду для позначення і чоловіків, і жінок:

учитель, інженер.
 
Так сталося тому, що раніше ці професії мали лише чоловіки. У наш час жінки набули певних професій, тому у мові з'явилися жіночі відповідникифемінітиви:  
  
учителька, інженерка.
 
Фемінітиви утворюють за допомогою суфіксів від іменників чоловічого роду.
 
Вибір суфікса відбувається за певними правилами.
  
До чоловічих назв, що закінчуються на -ак, -ар, -ач, -ир, -ій, -іст, -тель, -ун для утворення жіночої назви додається (а) :
 
учитель — учитель-к(а), репортер — репортер-к(а).
 
Чоловічі -ик, -ець замінюють суфікси -иц(я), -ниц(я):
 
вантажник — вантажн-иц).
 
Існують також окремі жіночі суфікси -ин(я), -ах(а), -ух(а): 
 
княг-ин(я);
 
запозичені -ес(а), -іс(а), -ін(а):
 
стюард-ес(а), директр-ис(а), балер-ин(а).
Зверни увагу!
Не утворюють жіночих форм слова, в яких відповідний суфікс змінює лексичне значення:

пілот — пілотка, вівчар — вівчарка.