Теорія:

Зміна приголосних звуків відбувається перед суфіксами -ськ-, -ств-. 
 
Ця зміна відбувається при творенні прикметниківвід основ іменника, які закінчуються на [к], [ч], [ц], [г], [ж], [з], [х], [ш], [с`]  за допомогою суфікса -ськ- та іменників за допомогою суфікса -ств.
При додаванні  суфікса -ськ- або -ств- до основи слова, яка закінчується на г, ж, з , відбувається чергування приголосних і суфікс змінюється на -зьк- або -зтво-.
Приклад:
г, ж, з + -ськ(ий), -ств(о)  — -зьк(ий), -зтв(о):
Прага — празький,  убогий — убозтво, Кавказ — кавказький, Париж — паризький, Запоріжжя — запорізький.
При додаванні  суфікса -ськ- або -ств- до основи слова, яка закінчується на к,  ч, ц відбувається чергування приголосних і суфікс змінюється на -цьк- або -цтво-.
Приклад:
к, ч, ц + -ськ(ий), -ств(о) — -цьк(ий), -цтв(о): 
 
пророк — пророцький, молодець — молодецтво, юнак — юнацький — юнацтво.
При додаванні  суфікса -ськ- або -ств- до основи слова, яка закінчується на х, ш, с, зміни не відбуваються.
Приклад:
х, ш, с + -ськ(ий), -ств(о) — -ськ(ий), -ств(о): 

чех — чеський, волох — волоський, Полісся — поліський, товариш — товариство, Сиваш — сиваський.
Зверни увагу!
Суфікс завжди починається на літеру, яка є останньою в трійках чергування.
г, ж, з - зьк-, -зтв-,
к, ч, ц-цьк-, -цтво,
х, ш, с-ськ-, -ство-.
У прикметниках із суфіксом -ськ- та іменниках із суфіксом -ств-, відбувається спрощення:
 
козак — коза-цьк-ий, чехче-ськ-ий, Запоріжжя — запоро-зьк-ий;
птахпта-ств-о.
Зверни увагу!
Поряд з українськими словами у мові співіснують запозичені слова, у деяких з них чергування та спрощення не відбувається:
герцог — герцогський, Кембридж — кембриджський, Нью-Йорк — нью-йоркський, баски — баскський, Ірак — іракський, Мекка — меккський, Малакка — малаккський, казах — казахський, Карабах — карабахський, тюрк — тюркський, падишах — падишахський, Цюріх — цюріхський, Ла-Манш — ла-маншський, ацтеки — ацтекський.
Інші приголосні перед суфіксами -ськ(ий), -ств(о) зазнають змін лише у вимові, а на письмі зберігаються:

барт – братський  [брац`кий].