Теорія:

Заперечні займенники вказують на відсутність особи, предмета, їхніх ознак чи кількості.
 
Утворююємо від питально-відносних займенників за допомогою частки НІ: ніхто, ніщо.
 
Заперечні займенники
  • з часткою ні пишуться разом, якщо між ними не стоїть прийменник: нікого, нічому, ніщо, ніякий.
  • якщо між часткою та займенником стоїть прийменник всі три слова пишуться окремо: ні до кого, ні на чому, ні в якому.
Займенники ніхто, ніщо в непрямих відмінках можуть мати різний наголос залежно від значення слова: ні́кому (означає «нема кому») і ніко́му (жодному); ні́ в чому (немає в чому) і ні в чо́му (в жодному):
Ні́кому води подати – ніко́му не вдалося цього зробити;
Ні́чого вам сказати – нічо́го вони не вдіють.
  
Неозначені займенники вказують на невизначені особи, предмети, їхні ознаки, кількість: казна-хто, абичий, будь-кого.
 
Утворюємо від питальних займенників за допомогою часток аби-, де-, казна-, хтозна-, будь-, які в слові є префіксами, та часток -сь, -небудь, які в слові є суфіксами: абищо, будь-хто, казна-ким, хтозна-чим, хтось, щось, якийсь.
 
Неозначені займенники
  • з частками аби-, де-, – сь пишуться разом: абиякий, декотрі, когось.
  •  з частками будь-, – небудь, казна-, хтозна-пишуться через дефіс: будь-який, хто-небудь, казна-що, хтозна-чим.
  • якщо між часткою та займенником стоїть прийменник, то всі три слова пишуться окремо: аби на кому, де з ким, казна з чим, хтозна у кого, будь про кого
Зверни увагу!
Це не стосуєтьсячастки – небудь: у кого-небудь.