1. Звуки та букви

  1. Буква — знак звука. Алфавіт

  2. Склад

  3. Перенос

  4. Голосні звуки та букви, що їх позначають

  5. Приголосні звуки та букви, що їх позначають

  6. Правопис слів з буквосполученнями «ДЖ», «ДЗ», «ЙО», «ЬО», літерою «Ґ». Апостроф.

 2. Слово. Значення слова

  1. Лексичне значення слова

  2. Пряме і переносне значення слів. Тематичні групи слів

  3. Слова, близькі за значенням

  4. Слова, протилежні за значенням

 3. Формування понять про частини мови

  1. Загальне поняття про іменник

  2. Подібні та протилежні за значенням іменники. Змінювання за принципом «один — багато»

  3. Велика буква в іменниках

  4. Загальне поняття про прикметник

  5. Зв'язок прикметника з іменником. Змінювання прикметників за числами.

  6. Пряме і переносне значення прикметника. Подібні та протилежні за значенням прикметники.

  7. Загальне поняття про дієслово. Змінювання дієслів за принципом «один – багато»

  8. Пряме і переносне значення дієслів. Близькі та протилежні за значенням дієслова

  9. Загальне поняття про числівник

  10. Службові слова

 4. Речення

  1. Поняття про речення

  2. Речення, різні за метою висловлювання та інтонацією

  3. Головні слова у реченні. Зв'язок слів у реченні.

 5. Текст

  1. Загальне поняття про текст

  2. Будова тексту

  3. Типи текстів

 6. Мова і мовлення

  1. Мовні і немовні звуки. Спорідненість мов.

  2. Слова ввічливості. Культура спілкування

  3. Усне і писемне мовлення

  4. Звертання. Розділові знаки при звертаннях.