Теорія:

Речення мають різні види за інтонацією та метою висловлювання.
За інтонацією речення поділяються на окличні та неокличні.
ІНТОНАЦІЯ.jpg
У кінці окличних речень стоїть знак оклику. Якщо у кінці речення інший знак, воно неокличне.
Зверни увагу!
Питальне речення може бути одночасно і окличним. Тоді у кінці такого речення ставимо два знаки (?!).
За метою висловлювання речення бувають 3-х видів:
 
мета.jpg
Розповідне речення — це речення, мета якого про когось або про щось розповісти.
У кінці розповідного речення ставимо крапку «.».
Наприклад:
Біля мене пурхає барвистий метелик.
 
спостереження.jpg
Питальне речення — це речення, мета якого поставити питання (про когось або про щось запитати).
У кінці питального речення ставимо знак питання «?».
Наприклад:
Хто це пурхає біля мене?
 
метелик (2).png
Спонукальне речення — це речення, що закликає (спонукає) до виконання певної дії.
У залежності від інтонації в кінці спонукального речення може стояти знак оклику «!» або крапка «.».
Наприклад:
Метелику, лети до мене!
 
метелик.png
 
Поділ речень на види за інтонацією та метою висловлювання можна представити у вигляді схеми.
 
схема речень.png