Теорія:

Кожне слово має основу, яка може складатися з кореня, префікса і суфікса.
Розглянемо, що таке корінь.
 
Поспостерігаємо за словами «ліс», «лісовий», «лісник», «лісок», «праліс».
Можна помітити, що вони пов’язані за значенням.
Ліс — велика ділянка землі, що заросла деревами.
Лісовий — належить лісу, знаходиться у лісі.
Лісник — працівник, який доглядає за лісом.
Лісок — невеличкий ліс.
Праліс
старий, густий ліс.
Слова, які мають спільне, близьке значення, називаються спорідненими.
У таких словах можна виділити однакову частину, яку називають корінь.
Корінь — це спільна частина споріднених слів.
Корінь позначається так:
6.png
Виділимо корінь в споріднених словах, які ми аналізували. Вони мають спільну частину «ліс».
 
10.png
 
Корінь — це головна частина основи.
Корінь виражає основне значення слова та вказує на загальне значення всіх споріднених слів.
Зверни увагу!
Корінь обов’язково є в кожному слові, що належить до самостійних частин мови.
Корінь може співпадати з основою, а може поєднуватися з іншими частинами основи (суфіксом, префіксом).
Приклад:
  11.png
Зверни увагу!
В деяких випадках корінь у споріднених словах може відрізнятися однією буквою.
Приклад:
 12.png
Це називається чергуванням звуків у коренях спільнокореневих слів.