Теорія:

Префікс — це частина слова.
Тому слово, яке має префікс треба записувати як одне ціле.
 
Зверни увагу!
В українській мові є слова, які дуже схожі на префікси. Це прийменники.
Прийменники — це службові слова, які служать для зв'язку слів у словосполученнях або реченнях.
Багато префіксів співзвучні з відповідними прийменниками. Крім того, прийменники з наступними словами вимовляються так само нероздільно, як і префікси:
на гору — нагору,
попід вікнами — попідвіконню,
перед світанком — передсвітанковий.
Зверни увагу!
Але прийменники завжди пишуться окремо, а префікси — разом або через дефіс.
Тому дуже важливо навчитися їх розрізняти!
Щоб відрізнити прийменник від префікса, треба спробувати вставити прикметник між їхніми частинами:
  • якщо зміст висловлювання дозволяє це зробити, то маємо справу з прийменником і пишемо окремо,
  • якщо ні — то це префікс і пишемо разом.
Приклад:
Струмок збігає з гори (з крутої гори) — «з» —  це прийменникпишемо окремо.
 
Зорі дивляться згори — «з-» — це префікспишемо разом.
префікс прийменник.png
Зверни увагу!
При написанні слів з префіксами іноді виникає збіг приголосних, що на письмі передається подвоєнням букв.
Це буває в тих випадках, коли префікс закінчується на таку ж букву, на яку починається корінь цього слова.
збыг.png