Теорія:

В українській мові 32 приголосних звука. Вони діляться на дзвінкі та глухі. При цьому, ті звуки, які схожі за артикуляцією, утворюють пари.
 
1.png
В українській мові дзвінкі приголосні в кінці слів і складів треба вимовляти дзвінко та чітко.
Зверни увагу!
Однак, іноді при вимові дзвінкий приголосний може уподібнюватися до свого парного глухого приголосного.
Це відбувається, коли дзвінкий приголосний стоїть у середині слова перед глухим звуком.
Приклад:
У слові «легкий» дзвінкий приголосний [г] перед глухим [к] вимовляється як [х] — [л е х к и й].
У слові «борідка» дзвінкий звук [д] перед глухим [к] вимовляється як [т] — [б о р' і т к а].
Зверни увагу!
Також є випадки уподібнення глухих приголосних звуків до свого парного дзвінкого звука.
Це відбувається, коли глухий приголосний стоїть у середині слова перед дзвінким приголосним звуком.
Приклад:
У слові «просьба» глухий звук [с] перед дзвінким [б] вимовляються як парний дзвінкий [з'] — [п р о з' б а].
У слові «боротьба» глухий звук [т'] перед дзвінким [б] вимовляються як парний дзвінкий [д'] — [б о р о д' б а].
У такій ситуації може винукнити помилка при написанні слова. Щоб уникнути помилки необхідно робити перевірку.