Теорія:

Орфографічний словник
для учнів
3 класу
  
А
абрикóс
апельси́н
апети́т
 
Б
бензи́н
бетóн
 
В
ведмі́дь
велосипéд
верблю́д
вóгнище
вýлиця
 
Г
герóй
горизóнт
гримі́ти
 
Д
депутáт
децимéтр
дивáн
дирéктор
дисциплі́на
дити́на
дятел
 
Е
елéктрика
 
К
квитóк
кермó
кефі́р
ки́лим
кипі́ти
кисі́ль
кишéня
колекти́в
комп’ю́тер
коридóр
крини́ця
 
Л
лимóн
 
М
медáль
мелóдія
метáл
метéлик
минýлий
 
О
океáн
óрден
очерéт
 
П
пенáл
пирі́г
президéнт
пшени́ця
 
Р
рекóрд
ремóнт
  
С
сантимéтр
секýнда
сигнáл
 
Т
телефóн
температýра
тривóга
 
Ф
фéрмер
 
Х
хвили́на
 
Ч
черéмха
черéшня