Теорія:

Слова, що означають назву предмета і відповідають на питання хто? або що?, називаються іменниками.
Зверни увагу!
Іменники діляться на загальні  та власні.
Загальні іменники означають спільну назву однотипних предметів або явищ.
Приклад:
річка, дівчинка, собака, казка
Власні іменники означають індивідуальну назву конкретного предмету, що виділяють його з ряду однотипних предметів.
Приклад:
Дніпро, Оленка, Рябко, «Рукавичка»
До власних іменників належать:
 1. Прізвища, імена, по батькові, псевдоніми людей.
 2. Клички тварин.
 3. Назви творів мистецтва (книжок, віршів, казок, оповідань, пісень, картин, скульптур тощо).
 4. Імена персонажів казок, байок, легенд тощо.
 5. Географічні й астрономічні назви:
  - назви країн, міст, сіл, вулиць тощо;
  - назви річок, озер морів тощо;
  - назви гір, рівнин тощо;
  - назви зірок, планет, сузірь тощо.
 
Зверни увагу!
Власні назви пишуться з великої букви, а загальні — з малої букви.
Приклад:
річка Дніпро
дівчинка Оленка
собака Рябко
казка «Рукавичка»