Теорія:

У мовленні ми користуємося різними словами. За своїм значенням та граматичними ознаками вони об'єднуються в групи, які називаються частини мови.

В українській мові виділяють 10 частин мови, які діляться на самостійні, службові та вигуки. Серед самостійних частин ти вже знаєш такі: іменник, прикметник, дієслово та числівник.
Слова, що є назвами предметів, називаються іменниками.
Іменники відповідають на питання хто? що?
Приклад:
людина
заєць
дерево
зелень
праця
Слова, що називають ознаки предметів, називаються прикметниками.
Прикметники відповідають на питання який? яка? яке? які?
Приклад:
зелений (сад)
зелена (огорожа)
зелене (поле)
зелені (луки)
Слова, що означають дію, називаються дієсловами.
Дієслова відповідають на питання що робить? що роблять? що робив? що зробив? що буде робити?
Приклад:
зеленіє
зеленіють
зеленів
позеленів
буде зеленіти
Слова, що є назвами чисел чи порядку предметів при лічбі, називаються числівниками.
Числівники відповідають на питання скільки? котрий?
Приклад:
один
десять
дванадцять
перший
п'ятий
Слова, до яких не можна поставити питання, належать до  службових частин мови.
Приклад:
і
та
у
в
під
Членами речення можуть бути тільки самостійні частини мови, у той час як службові — тільки виконують граматичну роль у поєднання членів речення.