Теорія:

Речення — це слово або група слів, зв'язаних за змістом, що виражають закінчену думку.
Зверни увагу!
Слова в реченні пов'язуються між собою за допомогою питань та службових слів.
Усі слова в реченні, до яких можна поставити питання, є членами речення.
Головними членами речення є підмет і присудок.
Підмет — це головний член речення, який вказує про кого або про що йдеться в реченні та відповідає на питання хто? або що?
Приклад:
Сонце сховалося за обрій.
 
У реченні говориться про сонце.
 
Що? — сонце. Це підмет.
Зверни увагу!
Підмет підкреслюється однією лінією.  
Приклад:
Сонце сховалося за обрій.
Присудок — це головний член речення, який вказує, що говориться про підмет і відповідає на питання що робить? що робив? що робитимуть? тощо.
Приклад:
Сонце сховалося за обрієм.
 
Встановимо, що говориться про сонце.
 
Сонце (що зробило?) сховалося. Це присудок.
Зверни увагу!
Присудок підкреслюється подвійною лінією.
Приклад:
Сонце сховалося за обрій.
Підмет завжди пов’язаний із присудком. Між ними установлюється двосторонній зв'язок. Тобто можна ставити питання від підмета до присудка і, навпаки, від присудка до підмета.
Приклад:
Сонце (що зробило?) сховалося.
 
Сховалося (що?) сонце.