Теорія:

Речення — це слово або група слів, зв'язаних за змістом, що виражають закінчену думку.
Зверни увагу!
Зв'язок між словами в реченнях встановлюється за допомогою питань.
Кожне речення має граматичну основу: підмет і присудок.
Між ними встановлюється двосторонній зв'язок: від підмета можна поставити питання до присудка і від присудка можна поставити питання до підмета.
Приклад:
На молодих деревах розпустились зелені листочки.
Листочки (що зробили?) розпустились;
розпустились (що?) листочки.
Зв'язок із другорядними членами речення встановлюється за допомогою питань, які ставляться:
  • від підмета — це група підмета;
Приклад:
На молодих деревах розпустились зелені листочки.
Листочки (які?) зелені.
  • від присудка — це група присудка;
Приклад:
На молодих деревах розпустились зелені листочки.
Розпустились (на чому?) на деревах.
  • від іншого слова, що є другорядним членом речення — це група другорядних членів.
Приклад:
На молодих деревах розпустились зелені листочки.
Деревах (яких?) молодих.
Зверни увагу!
Слова з, на, в, у, про та інші, до яких не можна поставити питання, слугують для того, щоб пов’язати між собою слова в реченні, і вживаються з тими словами, які відповідають на питання.