Теорія:

У своєму мовленні ми вживаємо багато різних слів. Доцільність їх використання залежить від їхнього значення.
Кожне самостійне слово щось означає: називає предмет, ознаку, дію, тобто викликає  в нашій уяві певний образ.  Отже, самостійні слова мають лексичне значення.
Приклад:
Ми ще змалечку запам’ятали, що круглий плід, який визріває на яблуні, слід називати яблуком.
Отже, слово «яблуко» має таке значення — «плід яблуні».
Про значення слів ми дізнаємося:
  • від інших людей;
  • з контексту літературних творів чи усних повідомлень;
  • із статей підручника тощо.
Зверни увагу!
Значення слів пояснено в тлумачному словнику.
Screenshot_1.png
  
У нашій мові є слова, що мають одне або декілька значень.
Тому слова поділяються на однозначні та багатозначні.
Слово з одним лексичним значенням називають однозначним.
Зверни увагу!
Однозначними найчастіше бувають терміни та назви конкретних предметів (людей, тварин, рослин, днів місяця, меблів тощо).
Приклад:
Слово «парта» має одне значення — «шкільний учнівський стіл». Це однозначне слово.
Слово з двома і більше лексичними значеннями називають багатозначним. Такі слова називають явища, предмети, ознаки, у чомусь схожі між собою.
Зверни увагу!
У багатозначному слові одне значення основне, інші — побічні. Значення багатозначного слова конкретизується в словосполученні, у тексті.
Приклад:
Слово «голова» може мати декілька значень.
1. Частина тіла людини або тварини, в якій міститься мозок.
Мама подивилася на розбиту вазу і похитала головою.
2. Велика квітка чи плід на кінці стебла рослини.
На грядках жовтіли здорові голови гарбузів.
3. Розумна людина.
Оце ти, Сергійку, голова! Бач, що придумав!
4. Головний у якій-небудь справі, керівник чогось.
Голова батьківських зборів запросив до виступу психолога.
Отже, слово «голова» багатозначне.
Більшість загальновживаних слів української мови — багатозначні.