Теорія:

Текст — це зв’язне висловлювання. Кожен текст має тему.
Тема тексту — це головне, про що говориться в усьому тексті.
Зверни увагу!
За змістом текст можна поділити на декілька мікротем або підтем.
Приклад:
Тема казки «Колобок» — про те, як Колобок утік з дому.
Однак зміст усієї казки складається із декількох послідовних частин:
  • дід попросив спекти колобок
  • баба спекла колобок
  • колобок утік у ліс
  • колобок зустрівся із зайчиком і т.д.
Зверни увагу!
Щоб відділити одну змістовну частину від іншої, текст ділять на абзаци.
Абзац — це група речень, об’єднаних однією мікротемою.
Ми відділяємо новий абзац, щоб показати зміну часу чи місця дії, навести новий аргумент.
Тобто, кожна нова думка починається записуватися з нового абзацу.
Зверни увагу!
Абзац може складатися з одного або декількох речень.
Кожен абзац  починають записувати з нового рядка  із відступом управо на початку першого рядка. 
Частина тексту від одного такого відступу до іншого називається абзац.
таблиця.png