Теорія:

При відмінюванні іменників змінюється форма слова, тобто змінюється його закінчення.
Іменники жіночого роду з закінченням на -а (-я) у родовому відмінку однини можуть мати закінчення -и або -і.
Зверни увагу!
Щоб знати, яке саме закінчення треба писати, необхідно звернути увагу на кінцевий приголосний основи іменника.
Слід діяти за таким алгоритмом.
  1. В називному відмінку визначити закінчення іменника.
  2. Виділити кінцевий приголосний основи.
  • Якщо основа закінчується на твердий приголосний, то в родовому відмінку слід писати закінчення .
Приклад:
Ручка — ручки, парта — парти.
  • Якщо основа закінчується на м'який приголосний, то в родовому відмінку треба писати закінчення .
Приклад:
Вишня — вишні, воля — волі.
  • Якщо основа закінчується на [ж], [ч], [ш], то в родовому відмінку треба писати закінчення .
Приклад:
Груша — груші, вежа — вежі, круча — кручі.
1.png