Теорія:

Кожна людина має особистий запас слів, якими вільно володіє. Вона використовує їх для спілкування, обміну думками та інформацією.
Здатність використовувати мову для спілкування з іншими людьми називається мовленням.
Зверни увагу!
Мовлення буває усним і писемним.
Усне мовлення ми використовуємо, коли говоримо або слухаємо. При усному мовленні ми вимовляємо або чуємо звуки.
Приклад:
14.png 
Діти на уроці обговорюють спосіб виконання завдання.
Зверни увагу!
Усне мовлення повинно бути правильним, виразним, чітким. Під час усного мовлення використовуються міміка та жести.  
Усне мовлення може здійснюватись у діалогічній та монологічній формах.
Діалогічне мовлення — це розмова між двома або кількома особами.
Монологічне мовлення — це висловлювання однієї особи наодинці або перед слухачами. 
Усне мовлення безпосередньо орієнтоване на слухачів.
Писемне мовлення відбувається, коли ми пишемо або читаємо. При писемному мовленні ми використовуємо букви, цифри та знаки.
Приклад:
15.png
Хлопчик читає казку.
Зверни увагу!
Писемне мовлення повинно відповідати таким вимогам: правильність, охайність, каліграфічність, дотримання абзаців.
Під час використання писемного мовлення відсутній безпосередній зворотний зв'язок.