Теорія:

Прикметники можуть вживатися в прямому або в переносному значенні.
Пряме значення — це його первісне основне значення, яке слово отримало при його утворенні.
Приклад:
Сонячний промінь.
Прикметник «сонячний» вказує на те, що промінь відходить від Сонця.
Це пряме значення.
Усі інші значення є переносними. Переносне значення виникає внаслідок вживання готової назви на позначення якоїсь іншої ознаки, що має в чомусь схожість.
Приклад:
Сонячна посмішка.
Прикметник "сонячна" не вказує на належність Сонцю. Він вказує на схожість посмішки із Сонцем, якщо вона яскрава, тепла.
Це переносне значення.
Переносне значення слова маємо тоді, коли прикметник не називає прямо якусь ознаку.
Зверни увагу!
Щоб визначити, пряме чи переносне значення має прикметник, слід уявити чи може така ознака належати предмету насправді.