Теорія:

При утворенні прикметників можуть бути використанні суфікси -цьк-, -зьк-, -ськ- .
Приклад:
козацький
запорізький 
товариський
При цьому може відбуватися зміна приголосного:
  • г, з, ж + -ськ(ий) змінюються на -зьк(ий)
Запоріжжя — запорізький
  • к, ц, ч + -ськ(ий) змінюються на -цьк(ий)
козак — козацький
  • х, с, ш + -ськ(ий) змінюються на -ськ(ий)
товариш — товариський
У суфіксах -цьк-, -зьк-, -ськ- завжди треба писати знак м'якшення.
Приклад:
ткацький
кавказький
київський
Зверни увагу!
Приголосний, який стоїть перед суфіксом -цьк-, -зьк-, -ськ-, при вимові може пом'якшуватися, однак знак м'якшення після них писати не треба!
Приклад:
селянський
Зверни увагу!
М'якість звука [л'] перед суфіксом -ськ- треба позначати знаком м'якшення!
Приклад:
сільський
польський